KLAVYE (ORG) : İçerisindeki işlemcilerin sağladığı yüzlerce efekt ses sayesinde tek başlarına orkestra olabilme özelliğine sahip modern bir müzik aletidir.

KANUN : Musikimizde en kalabalık topluluklara dahi kendini duyuran eşsiz bir renk ve melodi sazıdır.

GİTAR : Ahşap gövdeli, perdeli, altı teli olan, tellerine pena ile vurularak çalınan telli çalgıdır.

NEY : Türk Klâsik Müziğinin kamıştan yapılmış üflemeli çalgısı ve Türk Tasavvuf Müziğinin baş sazıdır.

BENDİR : Klasik Türk Müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir.

UD : Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan 11 telli bir çalgıdır.

KEMAN : Muhtemelen en tanınmış orkestra çalgısı olan keman bir yayla çalınan telli bir enstrümandır.

DEF : Uzun süredir kullanılan yuvarlak kasnağın tek yüzüne deri geçirilip vurularak çalınan çalgıdır.

KLASİK KEMENÇE : 3 teli(yegah,rast,neva) bulunan klasik türk müziğinde kullanılan küçük bir çalgıdır.

YAYLI TAMBUR : Türk müziğinde yaygın olarak kullanılan ve yalnız Türklerde görülen telli bir çalgıdır.Fevkalade nazik ve hassas olan tanbur Türk musikisini tek başına temsil etmeye en fazla kabiliyetli solo sazımızdır.

KUDÜM : Klâsik musikimizin ana ritm unsuru olan Kudüm, vurmalı sazlarımızın en önemlilerindendir. Tarihte Dinî ve lâ dînî musikîmizin icrasında yardımcı vurmalı sazlarla birlikte bilhassa KUDÜM kullanıla gelmiştir.

HALİLE : İki elde tutulan zillerin birbirine vurulmasıyla icra edilmektedir. Dini müzik ve mehteran müziğinin önemli eşlik enstrümanlarından biridir.

REBAB : Mevlevîlikte rebab ney kadar önemli bir metafordur. Hz. Mevlânâ’nın eserlerinde yetmişin üstünde beyitte adi geçmiş Ahmed Eflakî Dede Menâkibu’l-Ârifîn’de, on ayrı konuda rebabdan bahsetmiştir.

     

    V.I.P PAKET
     * KANUN
     * GİTAR
     * NEY
     * KEMAN
     * DEF
     *REBAB
     * KLAVYE

                                                          EKONOMİK PANET
                                                           *KLAVYE
                                                          * NEY
     

     CLASS PAKET
     * KLAVYE
     * NEY
     * KANUN
     * BENDİR
     * KEMAN

İstek ve arzularınıza göre tasavvuf grubu oluşturulur.
Kendi paketlerinizi kendiniz oluşturabilirsiniz.
TÜRKİYE'nin gözde grupları hepsi burada..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- DİNİ DÜĞÜN ORGANİZASYON İÇERİĞİ --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Sunucular                                   * İlahi Sanatçıları                     * Masa & Sandalye Giydirme
* Semazen Grubu                          * İlahi Grubu                           * Nikah Masası
* Tasavvuf Müziği                         * Tasavvuf Grubu                   * Gelin Yolu
* Mehter Takımı                             * Hocalarımız                          * Mekan Süsleme
* Mevlithanlar                                * Canlı Enstrumanlar             * Kamera & Fotoğraf Çekimi
* Palyaçolar